12/7 Phone Services 862102118
[email protected] P1109 - Tòa nhà 7A Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội

Citea Fun – Tea & Coffee

Địa chỉ: 20 Phố Lê Đại Hành, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày 23 tháng 03 năm 2020

  • Wifimedia đã thành công triển khai và bàn giao hệ thống mạng và hệ thống order, hệ thống mạng wifi khách hàng cho nhà hàng Citea Fun – Tea & Coffee tiêu chí chất lượng hàng đầu nhằm đảm bảo sự ổn định của hệ thống , dịch vụ đi đôi với chất lượng

Page: Citea Fun – Tea & Coffee | Facebook

Điện thoại: 024 3978 5858