wifimedia.vn
video

Giải pháp chấm công từ xa tập trung dữ liệu về trung tâm

Giải pháp đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu chấm công tập trung 1 chổ : Yêu Cầu Thiết Bị máy châm công: Máy chấm công vân tay lắp đặt các chi...

Giải pháp mới