Giải Pháp Máy Chấm Công cho doanh nghiệp da giày – may mặc

ưới đây là những yêu cầu không thể thiếu ở một Giải Pháp Máy Chấm Công tốt dành cho ngành sản xuất nhiều lao động như ngành da giày – may mặc.

giải pháp máy chấm công

Đặc thù của ngành giày da – may mặc là sử dụng nhiều công nhân có trình độ trung bình thấp. Giải Pháp Máy Chấm Công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau:

  • Hệ thống quản lý được nhiều máy chấm công cùng lúc, quản lý trạng thái, kết nối để lấy dữ liệu
  • Thao tác download/upload dữ liệu trên máy phải rất nhanh để đáp ứng được lượng dữ liệu lớn
  • Thao tác đăng kí nhân viên mới phải đơn giản, để có thể tiết kiệm thời gian cho nghiệp vụ này (vốn rất thường xuyên)
  • Thiết bị phải chắc chắn để trụ được qua rất nhiều lượt cố tình phá hoại
  • Qui trình chấm công – tính lương phải khoa học để triển khai hiệu quả cho một lượng lớn công nhân có trình độ thấp.